Skip to main content

Ce aduce nou programa școlară pentru disciplina “Informatică și TIC” – clasele a V-a – a VIII-a

Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial și pe site-ul Institutului de Științe ale Educației noua programă școlară pentru disciplina „Informatică și TIC”, clasele a V-a – a VIII-a.
Programa intră în vigoare începând cu anul școlar 2017 – 2018 și va fi urmată de elevii care vor începe să studieze din toamnă în clasa a V-a, urmând extinderea la clasa a VI-a în anul școlar următor, și tot așa până la nivelul clasei a VIII-a.

Context

Față de programa școlară anterioară este cu siguranță un progres semnificativ: până acum, la nivelul claselor V – VIII se studia doar disciplina TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) care cuprindea în special elemente de utilizare a calculatorului și doar opțional, în unele școli. În fapt, acest lucru adâncea decalajul dintre rural și urban, cunoscut fiind faptul că, în medie, școlile de la oraș au o infrastructură IT mai bună și profesori ceva mai bine pregătiți decât la sate.

Introducerea materiei “Informatică și TIC” în trunchiul comun pentru nivelul gimnazial este binevenită inclusiv în contextul Agendei Digitale publicate de către Comisia Europeană.

Agenda Digitală UE subliniază nevoia ca statele membre să îmbunătățească oferta educațională în domeniul IT în vederea dezvoltării abilităților digitale ale viitorilor absolvenți, cu un impact pozitiv asupra angajabilității acestora. Același document arăta că „83% din angajaţi nu au competenţe digitale suficiente şi 41% sunt analfabeţi digital”, deși România ocupă în continuare pe un loc fruntaş când vine vorba de viteza conexiunii la Internet (articol sursă).

Ce aduce nou programa valabilă începând cu anul școlar 2017 – 2018

Programa școlară pentru disciplina „Informatică și TIC” publicată astăzi este modernă, aliniată la noile tendințe din domeniu, cu o pondere aproape egală a subiectelor legate de informatică / programare față de cele referitoare la utilizarea calculatorului și componentele acestuia.

Un alt progres este reprezentat de aplicabilitatea elementelor studiate. Conform noii programe școlare, copiii vor avea posibilitatea să creeze mini aplicații folosind programe moderne precum Blockly, Scrach, CoSpaces sau platfome precum CS-First.com sau Code.org.

O noutate constă și în faptul că la actualizarea programei școlară pentru disciplina „Informatică și TIC”, clasele a V-a – a VIII-a, au lucrat împreună profesori de informatică și reprezentanți ai firmelor care activează în domeniul IT (aceștia din urmă au oferit feedback cu privire la conținut). În acest mod, pe termen mediu și lung se va realiza o corelare între abilitățile pe care elevii le pot dobândi pe parcursul studiilor cu abilitățile digitale solicitate pe piața muncii.

Am remarcat la secțiunea de sugestii metodologice recomandarea ca fiecare elev să aibă acces la câte un calculator conectat la Internet precum și adaptarea nivelului de complexitate a temelor în funcție de cunoștiințele elevilor.

În noua programă școlară se recomandă folosirea resurselor educaţionale gratuite și se menționează o serie de aplicații care fac parte din licența G Suite for Education: Google Forms (pentru realizarea de teste care permit asocierea unui barem pentru notare automată), Google Classroom (pentru fluxul de lucru la clasă care implică acordarea de teme, notarea și comunicarea cu părinții), Google Drive (pentru gestiune fișiere de tipul text, foi de calcul, prezentări, cu spațiu de stocare nelimitat), CS-First.com (pentru planuri de lecții și mecanisme de livrare a conținutului video pentru a crea pentru elevi experiențe captivante în domeniul informaticii).

Regăsiți aici recomandările noastre pentru resurse educaționale gratuite, de la platforme, aplicații, resurse și programe TIC, până la comunități și legături utile.

Nu în ultimul rând, pentru clasele a VII-a și a VIII-a pentru competențele specifice de programare se precizează utilizarea unuia dintre limbajele: Python, C, C++, Ruby (din anul școlar 2019 – 2020). Cine ar fi crezut că în sfârșit a sunat ceasul pentru bătrânelul Pascal?

Prin actualizarea programei școlare pentru disciplina „Informatică și TIC”, clasele a V-a – a VIII-a, România se aliniază tendințelor europene: țări precum Estonia sau Marea Britanie au introdus programarea chiar de la nivelul clasei I încă din anii 2014 – 2015, iar Finlanda din 2016.

Provocări și soluții

Va rămâne, desigur, problematică identificarea profesorilor care ar putea preda noua materie și care să aibă competențe digitale suficiente și actualizate.

O soluție ar putea fi flexibilizarea carierei didactice, cu alte cuvinte intrarea la catedră a unor oameni care au abilitățile și competențele IT necesare, dar nu îndeplinesc criteriile solicitate de către Ministrul Educației pentru cariera didactică, adică nu au urmat modulul psiho-pedagogic sau facultăți de profil (Psihologie și Științele Educației) – ci sunt de exemplu studenți la Facultăți de Automatică și Calculatoare sau profesioniști IT care ar putea dedica câteva ore pe săptămână unor activități didactice în școli.

O altă soluție ar fi lansarea sau sprijinirea unor programe de formare care să permită profesorilor să dobândească atât cunoștințe, dar și metode moderne de lucru la clasă.

Edu Apps organizează încă din decembrie 2015 cursuri pentru profesori și administratori TIC.

O altă provocare este cea a dotării școlilor cu dispozitive și o conexiune la Internet care să permită navigarea simultană a unui număr mare de utilizatori.

Cred că pentru această provocare se pot găsi soluții cu sprijinul primăriilor care pot dispune finanțarea complementară a școlilor.

Edu Apps poate răspunde foarte bine nevoilor de dotare a școlilor cu laboratoare mobile, care se pot muta de la o clasă la alta în funcție de nevoi, laboratoare dotate cu dispozitive Chromebook pentru educație care se pot încărca într-un cărucior special conceput să acomodeze până la 40 de dispozitive.

Mă bucură mult faptul că există peste 150 de școli în România care au activat licența G Suite for Education în colaborare cu noi și folosesc cu succes la clasă aplicațiile Google pentru educație. Mai mult, o parte dintre acestea folosesc la clasă și Cromebook pentru educație. Liceul Tehnologic “Doamna Chiajna” din comuna Roșu-Chiajna (județul Ilfov) este un astfel de exemplu. Fotografia inclusă în acest articol ilustrează o secvență de la ora de fizică la laboratorul “Clasa Viitorului – o lecție predată pentru clasa a VII-a B cu Chromebook și aplicațiile G Suite for Education”, în data de 13 mai 2016.

Având în vedere că noua programă încurajează folosirea platformelor web (cs-first.com, code.org), asigurarea accesului la Internet în clasă devine o necesitate, iar școlile trebuie să dispună de sisteme care să permită nu doar accesul, dar și controlul fluxului de date, pentru că nu ne-am dori ca elevii să-și petreacă timpul pe rețele de socializare.

Pentru toate aceste provocări există soluții, iar Edu Apps este un partener pe care vă puteți baza pentru a face din tehnologie un aliat pentru o educație modernă.

Ștefan Apăteanu

Fondator Edu Apps, Google Top Contributor, Formator