Cursul online Microsoft pentru cadrele didactice

Iată cursul complet, actualizat, care te va ajuta să folosești cu succes la școală suita Microsoft Office 365!

În calitate de Parteneri Microsoft în România am creat acest curs practic cu un singur gând: să ajutăm efectiv cadrele didactice să folosească eficient instrumentele Google pentru a crea lecții interesante și a comunica mai bine cu elevii, părinții și colegii de cancelarie.

Implementarea cu succes a suitei Office 365 în peste 5000 de școli din România și interacțiunile cu cadrele didactice ne-au oferit expertiza necesară pentru a crea un curs practic, eficient și cu rezultate dovedite.

 • curs practic interactiv, complet
 • 100% online
 • formatori cu experiență
 • 30 de ore ghidate de instructor
 • 15 de credite profesionale

Curs + examen acreditat Microsoft Teacher - Intermediari

Cui se adresează: Cadre didactice din învățământul preuniversitar (învățători, educatori, profesori). La cerere, Edu Apps poate organiza acest curs și pentru cadre didactice din învățământul universitar.

Durată: 60 de ore

Credite: 15 (examen acreditat)

Cost: 399 lei (include taxa pentru examen de certificare Microsoft)

Organizator: Asociația Edusfera

Metodă de livrare: Format – Curs online + examen acreditat pentru 60 de ore

Număr participanți: 30 – 35 cursanți

Cerințe: Nivel începător – intermediar de utilizare a calculatorului; laptop

Limba: Română (la cerere și cursuri în limba engleză)

Obiectivele programului de formare

 • Folosirea eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC și a resurselor digitale în activitatea didactică
 • Comunicarea și facilitarea schimburilor de bune practici între cadrele didactice în scopul îmbunătățirii calității actului didactic
 • Folosirea aplicațiilor Microsoft Office 365 și aplicarea în activitatea didactică a unor metode de comunicare eficientă și colaborarea între elevi, cadre didactice și părinți

În cadrul pregătirii pentru examenul MCE, cursanții vor consolida competențele necesare pentru a asigura elevilor experiențe de învățare bogate, personalizate, care includ competențe esențiale de secol 21:

 1. Facilitarea colaborării între elevi
 2. Facilitarea abilităților de comunicare
 3. Facilitarea construirii cunoștințelor
 4. Facilitarea autoreglării  învățării
 5. Facilitarea rezolvării problemelor din lumea reală și a inovării
 6. Facilitarea folosirii instrumentelor de informare și comunicare (TIC) de către elevi

Curs practic

În cadrul cursului noțiunile explicate vor fi experimentate practic, pas cu pas. Scenariile practice sunt inspirate de activitatea de zi cu zi a cadrelor didactice. Ele presupun crearea de materiale educaționale moderne, interacțiuni cu elevii, parinții și alte cadre didactice, organizarea documentelor și a timpului.

Scenariile sunt însoțite de videoclipuri detaliate cu rezolvarea lor, putând fi reluate individual oricând.

Formatori cu experiență

Formatorii noștri au mii de ore de formare în portofoliu. Majoritatea provin din mediul educațional, fiind apreciați atât pentru cunoașterea aplicațiilor Google cât și pentru expertiza profesionala din domeniu.

Cursanții au apreciat explicațiile clare ale formatorilor și răbdarea cu care i-au îndrumat de fiecare dată, individual, până la rezolvarea completă a sarcinilor de lucru.

Stăpânește aplicațiile Microsoft pentru Educație

PowerPoint

Word

Excel

OneNote

Outlook

OneDrive

Forms

Teams

Sway

Whiteboard

Microsoft Teams + Office 365: instrumente digitale perfecte pentru educație

Certificări obținute

În urma absolvirii cursului și susținerii cu succes a examenului se obține o diplomă și 15 credite profesionale transferabile.

15 de Credite Profesionale Transferabile

 • Furnizor program formare: Asociația EduSfera
 • Denumire program: Microsoft Teacher – Intermediari
 • Tip de competențe: TIC/ Digitale; 
 • Domeniu tematic: TIC/ competențe digitale
 • Nr. OM de acreditare certificare/data: 4413/28.05.2020; 
 • Nr. credite profesionale transferabile: 15
 • Certificarea MCE a fost echivalată de Ministerul Educației și Cercetării cu 15 credite profesionale conform OMEC 4413/28.05.2020.
 • Forma de învățământ/formă de organizare a programului: online de tip sincron audio-video (webinar)
 • Nr. ore program: 60 h

Certificare internațională Microsoft

La finalul cursului trebuie să susțineți un examen online pentru a obține certificarea Microsoft Certified Educator și pentru a putea primi creditele asociate cursului.
Aceasta este o certificare recunoscută în toată lumea. Cursul te pregătește pentru a susține acest examen. Contravaloarea susținerii examenului este inclusă în taxa de curs.

Certificarea MCE – Technology Literacy for Educators este un examen de nivel intermediar, destinat a fi un instrument viabil și de încredere pentru măsurarea competențelor, astfel cum sunt acestea evaluate conform cadrului Proiectarea Învățării în Secolul 21 (21CLD). Promovarea examenului Technology Literacy for Educators (62-193) asigură, de asemenea, cadrelor didactice aflate în stadiul de formare inițială sau de formare continuă o referință suplimentară atunci când se prezintă în fața angajatorilor actuali și viitori.

Întrebări frecvente

Se pot înscrie și începătorii?

Da, se pot înscrie și începătorii cu condiția să aibă competențe minime de tehnoredactare și utilizare Internet.


Obțin adeverință?

În urma promovării cu succes a examenului MCE se obține atestatul cu cele 15 credite profesionale transferabile, pentru personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar.


Cât durează cursul?

Cursul durează aproximativ 31 de zile, în care vei studia (atât asistat de un formator cu experiență, cât și individual) și recomandăm ca în perioada imediat următoare să se dea examenul MCE pentru obținerea certificării și a creditelor profesionale transferabile.


Are posibilitatea școala să-mi plătească instruirea?

Da, mulți directori aleg să înscrie cadrele didactice la cursurile noastre, ele putând fi achiziționate prin SEAP.


De ce am nevoie pentru a participa la curs?

Un calculator sau laptop conectat la internet, echipat cu microfon și cameră web, și un program de navigare pe Internet (recomandăm Microsoft Edge sau Google Chrome)


Care este programul orelor de curs?

Programul sesiunilor online cu formatorul este de regulă după-amiaza/seara în zilele lucrătoare și sâmbăta dimineața (durează de regulă între 3 și 4 ore, în total 50 de ore). Prezența la aceste sesiuni este obligatorie. Aceste întâlniri vor fi înregistrate pentru a putea fi vizionate ulterior.